اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدعلی آذین

پزشکی اجتماعی دانشیار پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی - ابن‌سینا

a.azinari.ir

سردبیر

محمد راسخ

حقوق استاد دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

rasekhari.ir

مشاور علمی

شاهین اسماعیل‌پور

استادیار دانشکدۀ حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات

shahin7fadakaryahoo.com

سهیلا انصاری‌پور

جراح و فلوشیپ زنان، زایمان و ناباروری، عضو هیئت مدیره و مسئول کلینیک سقط مکرر ابن‌سینا

soh.ansaripourgmail.com

حسن جعفری‌تبار

دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

hjtabarut.ac.ir

امیرحسین خداپرست

استادیار مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

khodaparast.amirgmail.com

عرفان شمس

استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

shams.erfangmail.com

مریم رفعتی

استادیار پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن‌سینا

rafati76gmail.com

غزاله فریدزاده

استادیار پژوهشکدۀ خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

gh.faridzadehgmail.com

مهسا شعبانی

پژوهشگر اخلاق زیستی

mahsa.shabanikuleuven.be

لیلا منفرد

پژوهشگر

leili.monfaredgmail.com

هومن موثق

حقوق

hm5rvirginia.edu

حسین نبی‌لو

اخلاق

hnabilou2000gmail.com

اعضای هیات تحریریه

کیارش آرامش

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی، دانشگاه تهران

kiarasharameshsina.tums.ac.ir

سید محمدرضا آیتی

استاد دانشکدۀ الهیات و فلسفه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

smrayatiyahoo.com

اعظم ایرجی‌زاد

استاد دانشکدۀ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

irajisharif.edu

خسرو باقری نوع‌پرست

استاد دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

kbagheri4yahoo.com

ژانت الیزابت بلیک

دانشیار دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

j-blakesbu.ac.ir

حسن توفیقی زواره

استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی، دانشگاه تهران

hhhhhgmail.com

لعیا جنیدی

دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

joneidiut.ac.ir

محمد روشن

دانشیار دانشکدة حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی

m-roshansbu.ac.ir

پونه سالاری شریف

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی، دانشگاه تهران

salarisina.tums.ac.ir

عبدالله شمس

استاد دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

shamszzzzzgmail.com

محمدجلال عباسی شوازی

استاد جمعیت‌شناسی دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

agmail.com

سعیدرضا غفاری

استادیار پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن‌سینا

ghaffaritums.ac.ir

سمیه کاظم‌نژاد

دانشیار پژوهشکدۀ بیوتکنولوژی تولیدمثل، پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن‌سینا

kazemnejad_syahoo.com

زهره محمدی

استادیار پژوهشکدۀ نانو بیوتکنولوژی، پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن‌سینا

z.mohammadiavicenna.ac.ir

حسین میرمحمد صادقی

استاد دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

drsadeghi128yahoo.com

علیرضا میلانی‌فر

استادیار پژوهشگاه فناوری‌های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی-ابن‌سینا

milanifaravicenna.ac.ir