مجله ایرانی حقوق و اخلاق زیست‌پزشکی (IJBMLE) - واژه نامه اختصاصی