مجله ایرانی حقوق و اخلاق زیست‌پزشکی (IJBMLE) - اهداف و چشم انداز